АЛАЙ сүрөттөр

 
 

Daniyar Taalaibekov

Гүлчө айылы

Гүлчө айылы

Жылуу-Суу

Гүлчө айылы

Гүлчө айылы - панорама

Гүлчө айылы

Гүлчө айылы

Гулчо айылы автор (Канат Шарипбеков)

Алай району - Чыйырчык