НООКАТ сүрөттөр

 
 

Кыргызстандын патриот жигитинин онору.