Ош шаары сүрөттөр

 
 

Сулайман тоо - Эне Бешиги - Зыярат жайы

Сулайман тоо - Тамчы үңкүрү

Сулайман тоо музейи

Сулайман тоо - Суу дарбаза

Сулайман тоо - Бабурдун үйү

Ош шаары - Арка - түнкү көрүнүш

Ош шаары - Алымбек Датка эс алуу жайы, Сулайман тоодон көрүнүшү